Activitat DAM: Els riscos naturals en joc al Parc de la Ciutadella

Festa de la Ciencia, Tecnologia i Innovació

Lloc: Parc de la Ciutadella

Activitat: ELS RISCOS NATURALS EN JOC. Rinamed és un joc de rol i de simulació de la gestió i la planificació del territori

Día - Hora: Dissabte 14 de juny de 11 a 12:30

Programa