Recerca

Grups i línies de recerca

La recerca al DAM es vertebra en dos Grups de Recerca Consolidats (GRCs)
de la Generalitat:

Participació en grans projectes

Vincles amb altres unitats de recerca

Aquests GRCs formen part de dos Centres de Recerca de la UB:

iccub

Alhora formen part o estan associats a altres unitats de recerca:

ieec

csic

Col·laboracions

El DAM col·labora, a més, amb les següents institucions:

 

També participa en projectes europeus: