Roger

Cognoms: 

Mor Crespo

Correu: 

rmor @ am.ub.es

Despatx: 

V752

Telefon: 

9340 39232

Càrrec: 

Associat

Estatus: 

Professors Associats

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB