GENIUS Kick Off Meeting

LLoc: Seminari DAM, Barcelona

Data: 4 - 5 de desembre de 2013

Enllaç