CTA NectarCAM F2F Meeting

El consorci del Cherenkov Telescope Array (CTA) celebra regularment reunions del grup de treball Common Camera Components (CCC), des que es va crear a finals de 2012. Durant la reunió es tractaran els principals aspectes que componen la càmera: l'alimentació i monitorització/control de la càmera, l'estructura mecànica i refrigeració, l'electrònica del pla focal, processat del senyal, interfície cap a l'electrònica de "front end", electrònica del "trigger", lectura i transmissió de les dades, integració/test i calibració. Uns 35 participants discutiran sobre els dissenys i metodologies proposades, i s'acordaran les directrius comunes per a la utilització del màxim nombre de sistemes comuns en els diferents tipus de càmeres. Aquesta és la segona d'una sèrie de reunions del grup de treball NectarCAM-CCC, que se celebren semestralment de forma presencial i mensualment de forma virtual.

Lloc: Barcelona, Facultat de Física de la Universitat de Barcelona

Dates: 17-19 de setembre de 2013

Contacte: Marc Ribó (mribo@am.ub.es