CTA Calibration Meeting

El consorci del Cherenkov Telescope Array (CTA, http://www.cta-observatory.org/) celebra la primera reunió del grup de treball Central Calibration Facilities (CCF), des que es va crear el mes de maig de 2013. Durant la reunió es tractaran tres aspectes dels quals el grup de treball CCF és responsable: la calibració de les càmeres dels telescopis, la calibració entre telescopis i la calibració atmosfèrica. Uns 25 participants discutiran sobre els possibles dissenys i els prototips del sistema de calibració, i s'acordaran les directrius comunes i els requeriments dels sistemes pel què fa a precisió i futures actualitzacions. Aquesta és la primera d'una sèrie de reunions del grup de treball CCF, que se celebraran cada 6 mesos d'ara endavant.

Lloc: Barcelona, Facultat de Física de la Universitat de Barcelona

Dates: 23-25 de juliol de 2013

Contacte: Marc Ribó (mribo@am.ub.es