Circumstellar Material around Low-and Intermediate-Mass very Young Stellar Objects

FALTA

Autor/Doctorant: 

Beltran Sorolla, M. Teresa

Directors/Tutors: 

Dr. Robert Estalella Boadella i Dr. Paul T.P. Ho

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Dimecres, 17 Abril, 2002

Lloc: 

FALTA

Tribunal: 

Blai Sanahuja Parera. Catedràtic d'Universitat. Universitat de Barcelona. (President). José M. Torrelles. Professor d'Investigació CSIC. Institut d'estudis Espacials de Catalunya. (Secretari) Mario Tafalla García. Astrònom. Observatorio Astronómico Nacional.(Vocal)

Hora: 

FALTA