Maria Àngels

Cognoms: 

Aran Sensat

Correu: 

aaran @ am.ub.es

Despatx: 

V750

Telefon: 

9340 39233

Càrrec: 

Contracte Postdoctoral de Recerca UB

Estatus: 

Col·laborador Docent

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
FBG-UB