Erika

Cognoms: 

Antiche Garzón

Correu: 

eantiche @ am.ub.es

Despatx: 

V754

Telefon: 

9340 39234

Càrrec: 

Col·laborador/a

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

IEEC