S’inaugura a la Facultat de Física un nou equipament de radiosondatge del Servei Meteorològic de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa un nou equipament a la Facultat de Física de la UB, qui s'encarrega del manteniment, que permet fer de manera totalment automàtica fins a dotze radiosondatges meteorològics.

El nou robot sonda es podrà programar de manera remota, des de la mateixa seu de l'SMC, per tal de fer el seguiment dels radiosondatges que es duguin a terme. Aquest dijous, 18 d’abril, s’ha inaugurat l'equipament amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila; el director de l'SMC, Oriol Puig, i els degans de la Facultat de Física, Atilà Herms, i de Química, Pere Ll. Cabot.

Des de l’any 1997, el Servei Meteorològic de Catalunya ha dut a terme radiosondatges a Barcelona de manera manual des de la Facultat de Física de la UB. A partir d’ara, el personal especialitzat responsable d'aquests radiosondatges, sota la coordinació del professor Bernat Codina, del Departament d'Astronomia i Meteorologia, s’encarregarà de reomplir les sondes i globus del nou equipament, així com de fer tasques bàsiques de manteniment, d’acord amb el conveni acordat entre l’SMC i la UB. Davant de qualsevol contingència, també disposaran de capacitat tècnica per fer el radiosondatge de manera manual.

Des del desembre del 2008, l’Estació de Radiosondatge de Barcelona forma part de la Xarxa Meteorològica Mundial amb el codi 08190. Així, les dades científiques de radiosondatges de Barcelona s'integren als butlletins d'intercanvi regional de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) per a l’us de la comunitat científica.

 

El radiosondatge: una anàlisi de l’atmosfera

El radiosondatge proporciona, dos cops al dia (00 h i 12 h UTC), un seguit de variables que permeten determinar l’estat de l’atmosfera en la vertical del punt on es fa el sondatge, fins a aproximadament 25-30 km d’altitud. En concret, es mesura la temperatura, la humitat relativa, la pressió atmosfèrica, la temperatura del punt de rosada, i la velocitat i direcció del vent.Aquestes dades es representen en diagrames termodinàmics que es poden consultar al web del Servei Meteorològic de Catalunya.

Data: 

Divendres, 19 Abril, 2013