Roberto

Cognoms: 

Baena Gallé

Correu: 

rbaena @ am.ub.es

Despatx: 

V757

Telefon: 

9340 39234

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctors amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
RACAB