The effect of activity on the fundamental properties of low-mass stars.

La comparació entre els models d'estructura estel·lar i les observacions d'estrelles de baixa massa indica que els radis que prediuen els models per a aquestes estrelles són aproximadament un 10% més petits que els que indiquen les observacions, i en canvi les temperatures efectives són un 5% més altes. Les estrelles binàries eclipsants han esdevingut un eina molt útil per testejar aquests models perquè permeten determinar les masses i els radis de les estrelles que formen el sistema binari amb precisions de l'ordre del 2% observant les seves velocitats orbitals, per mitjà de l'efecte Doppler, i els canvis de lluminositat, deguts als eclipsis, per mitjà del seguiment fotomètric.

En aquest treball, s'han obtingut les propietats fonamentals dels sistemes binaris CM Draconis i IM Virginis. La comparació conjunta d'aquests sistemes amb d'altres amb propietats molt ben determinades, s'ha utilitzat per testejar els models d'estructura estel·lar. Els resultats indiquen que l'activitat magnètica present en aquests sistemes és la causant de les diferències entre els models i les observacions. Aquesta activitat té un doble efecte, per una banda redueix l'eficiència del transport convectiu en l'interior de les estrelles, y per altra, provoca l'aparició de taques a la superfície estel·lar. Quan es tenen en compte aquests dos efectes, els models poden explicar les propietats fonamentals dels sistemes binaris eclipsants estudiats, resolent així el problema de la discrepància entre la teoria i les observacions.

Autor/Doctorant: 

Morales Peralta, Juan Carlos

Directors/Tutors: 

Carme Jordi Nebot i Ignasi Ribas Canudas

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Dilluns, 14 Juny, 2010

Lloc: 

SALA DE GRAUS (Eduard Fontseré)

Tribunal: 

Álvaro Giménez Cañete.Professor d’Investigació del CSIC. Inst Nacional de Tecnica Aeroespacial INTA/CSIC.. (President). Maria Rosa Zapatero Osorio. Investigadora científica. Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).(Secretària). Thierry Forveille. Directeur de Recherche.Observatoire de Grenoble. (Vocal).

Hora: 

12:00