Desenvolupament, aplicació i validació d’un model numèric operacional per al pronòstic de l’ozó troposfèric a Catalunya

FALTA

Autor/Doctorant: 

Beneito Sendra, Jordi

Directors/Tutors: 

Maria R. Soler Duffour, Sergei A. Klioner

Dia: 

Divendres, 8 Setembre, 2006

Lloc: 

SALA DE GRAUS DE FÍSICA

Tribunal: 

Lázaro Cremades i Oliver.Universitat Politècnica de Catalunya.(President) Bernat Codina i Sánchez. Professor Titular de Universitat. Universitat de Barcelona. (Secretari). Marta Alarcón i Jordán. Professora Titular de Universitat. Universitat Politècnica de Catalunya. (Vocal).

Hora: 

12:00