Maria Anna

Cognoms: 

Czekaj

Correu: 

mczekaj @ am.ub.es

Despatx: 

709

Telefon: 

9340 21126

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física nova

Institució: 

ICCUB
IEEC