Jordi

Cognoms: 

Vidal Elias

Correu: 

j_vidal @ am.ub.es

Despatx: 

V702

Telefon: 

9340 34985

Càrrec: 

PAS

Estatus: 

Col·laboradors

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB