Mireia

Cognoms: 

Udina Sistach

Correu: 

mudina @ am.ub.es

Despatx: 

V728

Telefon: 

9340 21121

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctors amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB