Marco

Cognoms: 

Turco

Correu: 

mturco @ am.ub.es

Despatx: 

V727

Telefon: 

9340 39231

Càrrec: 

Col·laborador/a

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB