Montserrat

Cognoms: 

Solé Salvo

Correu: 

montsesole @ ub.edu

Despatx: 

729

Telefon: 

9340 1125

Càrrec: 

PAS

Estatus: 

Col·laboradors

Zona: 

Física nova

Institució: 

UB