Blas

Cognoms: 

Sanahuja Parera

Correu: 

Blai.Sanahuja @ ub.edu

Despatx: 

702

Telefon: 

9340 21131

Càrrec: 

Catedràtic

Estatus: 

Professors i Investigadors Permanents

Zona: 

Física nova

Institució: 

UB
ICCUB