Antoni

Cognoms: 

Sagristà Sallés

Correu: 

tasagrista @ am.ub.es

Despatx: 

V714I

Telefon: 

9340 20817

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

IEEC-ICCUB

Institució: 

ICCUB
IEEC