Maria del Pilar

Cognoms: 

Ruiz Lapuente

Correu: 

pilar @ am.ub.es

Despatx: 

V721

Telefon: 

9340 39235

Càrrec: 

CSIC-IEEC

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

CSIC