Gaspar Alonso

Cognoms: 

Rosselló Nicolau

Correu: 

grossello @ ub.edu

Despatx: 

V723

Telefon: 

9340 21121

Càrrec: 

Professor Titular

Estatus: 

Professors i Investigadors Permanents
Personal d'Administració i Serveis

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB