Albert

Cognoms: 

Rosich Salgado

Despatx: 

V757

Telefon: 

9340 39234

Càrrec: 

Col·laborador/a

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC
RACAB