Mercè

Cognoms: 

Romero Gómez

Correu: 

mromero @ am.ub.es

Despatx: 

V752

Telefon: 

9340 39232

Càrrec: 

Associat

Estatus: 

Professors Associats

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC