Àngels

Cognoms: 

Riera Mora

Correu: 

angel.riera @ upc.edu

Despatx: 

V707

Telefon: 

9340 3929

Càrrec: 

Col·laborador/a

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

ICCUB
IEEC
UPC