Marc

Cognoms: 

Ribó Gomis

Correu: 

mribo @ am.ub.es

Web: 

Despatx: 

712

Telefon: 

9340 39225

Càrrec: 

Agregat

Estatus: 

Professors i Investigadors Permanents

Zona: 

Física nova

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC