Salvador José

Cognoms: 

Ribas Rubio

Correu: 

sribas @ am.ub.es

Despatx: 

V714I

Telefon: 

9340 20817

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

IEEC-ICCUB

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC
Consorci del Montsec