Miguel Ángel

Cognoms: 

Prat Martínez

Correu: 

maprat @ am.ub.es

Despatx: 

V727

Telefon: 

9340 39231

Càrrec: 

Col·laborador/a

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB