Max

Cognoms: 

Palmer

Correu: 

mpalmer @ am.ub.es

Despatx: 

V754

Telefon: 

9340 39234

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctors amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC
FBG-UB