Albert

Cognoms: 

Ossó Castillón

Correu: 

aosso @ am.ub.es

Despatx: 

V729

Telefon: 

9340 39230

Càrrec: 

Beca FPI

Estatus: 

Doctors amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB