Miriam

Cognoms: 

Olid García

Correu: 

molid @ am.ub.es

Despatx: 

V728

Telefon: 

9340 21121

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

FBG-UB