María Blanca (Suriñe)

Cognoms: 

Olarte Vives

Correu: 

solarte @ am.ub.es

Despatx: 

V500

Telefon: 

9340 21588

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB