Pere

Cognoms: 

Munar Adrover

Correu: 

pmunar @ am.ub.es

Web: 

Despatx: 

V751

Telefon: 

9340 39233

Càrrec: 

Beca APIF

Estatus: 

Doctors amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC