Daniel

Cognoms: 

Molina Martínez

Correu: 

danimolina @ ub.edu

Despatx: 

V709

Telefon: 

9340 21126

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física nova

Institució: 

ICCUB
IEEC