Maria Teresa (Maite)

Cognoms: 

Merino Espasa

Correu: 

mmerino @ am.ub.es

Despatx: 

V714

Telefon: 

9340 39234

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC
RACAB