Georgina

Cognoms: 

Mateu Vendrell

Correu: 

geomateu @ ub.edu

Despatx: 

V764

Telefon: 

9340 21133

Càrrec: 

PAS

Estatus: 

Col·laboradors

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB