Raül

Cognoms: 

Marcos Matamoros

Correu: 

rmarcos @ am.ub.es

Despatx: 

V727

Telefon: 

9340 39231

Càrrec: 

Beca FPU

Estatus: 

Doctors amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
IAUB