Francesc Xavier

Cognoms: 

Luri Carrascoso

Correu: 

xluri @ am.ub.es

Web: 

Despatx: 

713

Telefon: 

9340 39834

Càrrec: 

Professor Titular

Estatus: 

Professors i Investigadors Permanents

Zona: 

Física nova

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC