Montserrat

Cognoms: 

Llasat Botija

Correu: 

mllasat @ am.ub.es

Despatx: 

V726

Telefon: 

9340 39231

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
IAUB