Enric

Cognoms: 

Juan Rovira

Correu: 

ejrovira @ am.ub.es

Despatx: 

V753

Telefon: 

9340 39232

Càrrec: 

Beca FPI

Estatus: 

Doctors amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC