Francesc

Cognoms: 

Julbe López

Correu: 

fjulbe @ am.ub.es

Despatx: 

V754

Telefon: 

9340 39234

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

ICCUB
IEEC