M. Rosa

Cognoms: 

Iborra Montells

Correu: 

rosa.iborra @ ub.edu

Despatx: 

729

Telefon: 

9340 21125

Càrrec: 

PAS

Estatus: 

Col·laboradors

Zona: 

Física nova

Institució: 

UB