Joan

Cognoms: 

Gilabert Mestre

Despatx: 

V726

Telefon: 

9340 39231

Càrrec: 

Col·laborador/a

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
IAUB