Eva

Cognoms: 

Gallardo Pérez

Correu: 

egallardo @ am.ub.es

Despatx: 

V752

Telefon: 

9340 39232

Càrrec: 

Contracte de Recerca

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC