Daniel

Cognoms: 

del Ser Badia

Correu: 

ddelser @ am.ub.es

Despatx: 

V757

Telefon: 

9340 39234

Càrrec: 

Personal en Formació

Estatus: 

Òrgan de Govern

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC
RACAB