Ramon

Cognoms: 

Canal Masgoret

Correu: 

ramon @ am.ub.es

Despatx: 

V721

Telefon: 

9340 39235

Càrrec: 

Catedràtic

Estatus: 

Professors i Investigadors Permanents

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB
ICCUB
IEEC
RACAB