Francesc Xavier

Cognoms: 

de Cabo Ramon

Correu: 

xdacabo @ xtec.cat

Despatx: 

V714

Càrrec: 

Col·laborador/a

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB