Enric

Cognoms: 

Basso

Despatx: 

V748

Telefon: 

9340 39234

Càrrec: 

Personal en Formació

Estatus: 

Doctorands amb Contracte o Beca

Zona: 

Física vella

Institució: 

UB