Reunió del projecte FP7 SEPServer

Els dies 18 i 19 de setembre de 2012 va tenir lloc a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona una reunió del projecte SEPServer, finançat per la Unió Europea dins del programa FP7. SEPServer és un projecte liderat per Rami Vainio (Universitat de Helsinki) que aglutina investigadors d'11 centres europeus de recerca a Finlàndia, Alemanya, França, Bèlgica, Grècia i Espanya.

El projecte SEPServer va iniciar-se al Desembre de 2010 i té una durada total de 3 anys. El seu principal objectiu és crear un servidor web que aglutini dades de sondes espacials que mesuren, prop de l'òrbita de la Terra, les intensitats de partícules energètiques provinents del Sol. SEPServer també facilitarà l'accés a observacions del Sol en raigs X i radio, que permeten l'estudi de l'origen d'aquestes partícules energètiques solars observades en el medi interplanetari. La contribució del grup de la UB dins de SEPServer se centra en desenvolupar models de propagació de partícules carregades al llarg del camp magnètic interplanetari per tal proveir l'usuari de SEPServer amb eines per a l'estudi de les dades observacionals.

La reunió dels dies 18 i 19 de setembre va ser la quarta reunió del consorci SEPServer. Va ser organitzada per membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la UB i un total de 16 investigadors hi van participar.

Pàgina web de SEPServer