2a reunió del Consorci Gaia DPAC

Dates: 23-27/01/2017

Lloc: Hotel Melià Sitges 

Web: http://icc.ub.edu/congress/dpac2017/

 

La segona reunió del consorci DPAC amb la participació de representants de totes les CUs i DPCs es celebrarà aquest gener a Sitges, a les sales de conferències de l'Hotel Melià.

Els objectius de la reunió són: 

  • Compartir i discutir l'experiència de la primera publicació de dades de Gaia
  • Revisar els primers resultats científics de Gaia
  • Preparar la segona publicació de dades
  • Treballar en aspectes transversals CU/DPC 
  • Promoure la trobada de membres DPAC 
  • Visibilitat per a DPAC 

 

Les sessions plenàries per a presentar i discutir els resultats d'interès per a tots els membres del consorci es realitzaran al matí A les tardes s'organitzaran reunions de grups separats per a treballar en aspectes transversals que afecten diverses CUs i DPCs.